ဓလေ့ရိုးရာ လီဆူဇာဇော် (လီဆူ စကောထမင်းပွဲ)

စကောထမင်းသည် လီဆူတို့အဖို့ ထူးခြားအခါသမယများတွင် မပါမဖြစ်တည်ခင်း သုံးဆောင်ရသော ထမင်းပွဲဖြစ်သည်။ သာမာန်နေ့စဉ် အစား အစာပွဲတို့ထက် လေးနက်အဓိပ္ပါယ် ရှိသော၊ တန်ဖိုးထား သုံးဆောင် ရသော လီဆူရိုးရာ ဓလေ့…

Lisu Hymn No. 31 ꓢꓲ ꓒ ꓠꓴ ꓠꓬ ꓙꓵꓽ ꓪꓴ ꓛꓴ ꓡꓳꓺ ꓗꓷ ꓢꓲ Thou Didst Leave Thy Throne

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓞꓳ ꓡꓱ ꓪꓴ-ꓢ ꓟꓬꓱꓸꓹ ꓓꓳꓽ