ကိုဗစ်သူရဲကောင်း သုံးဖော် (၃)

အကြပ်အတည်းတွေထဲမှာ စွန့်လွှတ်စွန့်စား သူရဲကောင်းတွေကို ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ အကြပ်အတည်းထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ စာဖြူစုရွာမှာရှိတဲ့ လီဆူအသိုင်းအဝန်းငယ်လေးထဲက ကိုဗစ်သူရဲကောင်း (၃) ဖော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဖောင်ကြီးမှာရှိတဲ့…

ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓴꓷꓼ ꓘꓴ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓐꓬꓱ ꓦꓲ ꓙꓰ ꓙꓰ ꓡꓽ ꓡ ꓬꓰ ꓓꓴ ꓥꓳ=

16-12-2020 ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴꓸ ꓔꓴ ꓢꓲ꓾ ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓴꓷꓼ ꓘꓴ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓐꓬꓱ ꓦꓲ ꓚꓱꓹ ꓐꓴ ꓙꓰ…

ပြည်ထောင်စုတရားရုံးမှ တတ်ဆက်ပြည် နယ်၏ တရားစွဲဆိုမူ့အား ပလပ်လိုက်သည်။

တတ်ဆက်ပြည်နယ်မှ ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်ထံသို့Michigan, Wisconsin, Pennsylvania နှင့် Georgia ပြည်နယ် လေးပြည်နယ်တို့မှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေပြောင်းလဲပြင်ဆင်မူ့ပေါ် အချေခံဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ကြောင်း အမူ့စွဲဆိုထားမူ့ပေါ် တရားရုံးမှ ကြားနာစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ ပလပ်လိုက်သည်။ထိုသို့ပလပ် လိုက်ခြင်းမှာ…

ကိုဗစ်သူရဲကောင်း သုံးဖော် (၂)

အကြပ်အတည်းတွေထဲမှာ စွန့်လွှတ်စွန့်စား သူရဲကောင်းတွေကို ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ အကြပ်အတည်းထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ စာဖြူစုရွာမှာရှိတဲ့ လီဆူအသိုင်းအဝန်းငယ်လေးထဲက ကိုဗစ်သူရဲကောင်း (၃) ဖော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဖောင်ကြီးမှာရှိတဲ့…

2020 ꓘꓳꓼ ꓟꓬꓱꓸꓹ ꓓꓳꓽ ꓙꓳ ꓢꓴ Joe Biden ꓐꓰ Kamala Harris ꓔꓯ Time ꓟ-ꓖ-ꓜꓰꓼ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓢꓲꓸꓸ ꓣꓴ ꓗꓷ=

Time ꓟ-ꓖ-ꓜꓰꓼ ꓡꓰ Joe Biden ꓐꓰ Kamala Harris ꓔꓯ 2020 ꓘꓳꓼ ꓗꓪ ꓟꓬꓱꓸꓹ ꓓꓳꓽ ꓙꓳ ꓢꓴ…

ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓬ ꓑꓴꓔꓮꓳ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓬꓰꓳ

ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓴꓷꓼ꓾ ꓗ-ꓛꓲ ꓟꓵꓽ ꓫꓴ꓾ ꓑꓴꓔꓮꓳ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ 11-12-2020 ꓕꓯ ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓑꓳꓢꓲꓔꓲꓦꓰ…

ꓲ‐Dꓲ‐ꓬ ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓮ ꓜꓴ ꓬ, ꓬꓳ, ꓦꓲ., ꓔꓯ ꓮ ꓔꓳ ꓛꓴ ꓗꓶ_ꓟ=

12 ꓦ 11 ꓠꓬꓲ 2020.    India ꓮ ꓜꓴ ꓬ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓣꓳ ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓔꓬ,…

ကိုဗစ်သူရဲကောင်း သုံးဖော်

အကြပ်အတည်းတွေထဲမှာ စွန့်လွှတ်စွန့်စား သူရဲကောင်းတွေကို ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ အကြပ်အတည်းထဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ စာဖြူစုရွာမှာရှိတဲ့ လီဆူအသိုင်းအဝန်းငယ်လေးထဲက ကိုဗစ်သူရဲကောင်း (၃) ဖော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဖောင်ကြီးမှာရှိတဲ့…

ꓲ-ꓟꓳ-ꓐꓳ ꓗꓪ ꓗꓹ ꓚꓳ ꓔꓶꓸ ꓙ ꓖꓶꓽ ꓟ

ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓻ ꓓꓱꓽ ꓡꓳꓹ ꓬꓰ ꓗꓸ ꓠꓯꓸ ꓪꓽ ꓔꓲꓺˍ ꓟ ꓲ-ꓟꓳ-ꓐꓳ ꓪ ꓚꓲ ꓗꓪ ꓪꓰ ꓤ…

ကန်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ချေဥ ချိုးဖေါက်မူ များရှိနေကြောင်း Texas ပြည်နယ်မှ Georgia, Michigan, Pennsylvania နှင့် Wisconsin ပြည်နယ်များအား တရားစွဲဆို။

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အေရးပါၿပည္နယ္မ်ားၿဖစ္ေသာ Georgia, Michigan, Pennsylvania ႏွင့္ Wisconsin ၿပည္နယ္မ်ားအား Texas ၿပည္နယ္၏ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ ့ေနမွ အထက္ခံုရံုးသို ့တိုင္ၾကားကာ အမူ ့ဖြင့္ဆိုလိုက္ပါသည္။…