နိုင်ငံတော်တရားရုံးရှေ့နေချုပ် William Barr ရာထူးမှနှုတ်ထွက်

ႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုး ေရွ ့ေနခ်ုပ္ William Barr သည္ရာထူးမွနုွတ္ထြက္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ William Barr ဟာအလြန္ခ်ီးက်ဳးဖြယ္ရာေကာင္းေသာတာ၀န္မ်ားအားအေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းႏွင့္ သမၼတတို ့၏ဆက္ဆံေရးသည္လည္းအလြန္ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူ၏မိသားစုႏွင့္အတူ Holiday နားရက္မ်ားမွာအတူရွိေနမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ Twitter စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဖၚၿပထားသည္။ သမၼတထရမ့္ဟာ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေတြၾကာမွ ႏိုင္ငံေတာ္အား အေကာင္းဆံုးၿပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး အေမရိကန္ သမိုင္းတြင္ အၾကီးမားဆံုးေသာစီးပြါးေရးအားတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းေရွ့ေနခ်ဳပ္ Barr ၏နုွတ္ထြက္စာတမ္းတြင္ေဖၚၿပထားၿပီး၊ ၄င္းဟာဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန ့တြင္ ရာထူးမွနုွတ္ထြက္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္းေရးသားေဖၚၿပထားသည္။

ꓴꓢꓮ ꓗꓴꓷꓼ ꓫꓵꓽ ꓘꓶꓽ ꓒꓽ ꓪꓴ ꓡꓳꓹ ꓬꓰ ꓢꓴ William Barr ꓠꓬ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ ꓬꓲꓸ ꓬꓰꓟ ꓟꓬꓱꓽ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓱ ꓶ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓳ ꓖꓶ ꓢꓲꓸ ꓢꓷꓸ ꓖꓶ ꓡꓳ= ꓬꓲꓸ ꓠꓬ ꓮ ꓓꓲ ꓬꓳꓥ ꓚꓵ_ ꓟ ꓟꓬꓱꓽ ꓔꓯ ꓟꓬꓱꓽ ꓓꓳꓽ ꓙꓳ ꓙꓳ ꓬꓰ ꓗꓳ ꓡ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥ ꓢꓲ꓾ ꓗꓴꓷꓼ ꓙꓵ ꓪ ꓔꓲ Donal Trump ꓐꓰ ꓥ_ ꓟꓲ ꓙ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓚꓱ ꓗꓪ ꓮ ꓘꓶ ꓜꓳ ꓠꓹꓗꓪ ꓛꓲ ꓙ ꓡꓯ ꓘꓳ ꓐ ꓡ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥ ꓢꓲꓸ꓾ ꓮ ꓟꓶ ꓠꓬ ꓬꓲꓸ ꓐꓰ ꓬꓲꓸ ꓪ ꓦꓲ ꓘꓴ ꓢꓴ ꓐꓴ_ ꓐꓰ Holiday ꓗꓪ ꓗꓹ ꓗꓹ ꓛꓲ ꓛꓲ ꓔꓬ ꓙꓰ ꓥꓳ ꓐꓰ Donal Trump Twitter ꓗꓪ ꓐꓳ ꓔ ꓡꓳ=

Willion Barr ꓡꓰ ꓬꓲꓸ ꓕꓳ ꓶ ꓗꓪ ꓐꓳ ꓔ ꓟ ꓠꓬ “Donal Trump ꓠꓬ ꓬꓲꓸ ꓗꓴꓷꓼ ꓙꓵꓽ_ ꓟ ꓕꓲ ꓤꓶ ꓗꓪ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓫꓵꓽ ꓪꓴ ꓮ ꓟꓬ ꓙꓳ_ ꓡ ꓐꓯ ꓥ_ ꓟꓲ ꓗꓴꓷꓼ ꓪꓴ ꓟꓴ ꓡ ꓚꓱ ꓐꓰ ꓶ ꓡꓯꓼ ꓟꓴ ꓚꓱ꓾ ꓧꓪꓹ ꓜ ꓧꓪ ꓓꓳꓽ ꓚꓱ ꓗꓪ ꓮ ꓘꓶꓹ ꓪꓴ ꓟꓴ ꓡ ꓝꓲ ꓢꓴ ꓕꓲ ꓣꓳ ꓥ ꓢꓲꓸ꓾ ꓴꓢꓮ ꓗꓴꓷꓼ ꓗꓪ ꓙꓲ_ ꓟ ꓚꓸꓸ ꓟꓲ ꓕꓲ ꓟ ꓥꓳ ꓐꓰ ” ꓐꓳ ꓔ ꓡꓳ= Willion Barr ꓠꓬ 12ꓦ꓾23 ꓠꓬꓲ꓾ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓪꓴ ꓧꓶ ꓠ_ ꓥꓳ ꓐꓰ ꓬꓲꓸ ꓕꓳ ꓶ ꓗꓪ ꓔ ꓡꓳ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *