Interview With Zarko(Omega)

တစ်ချိန်က Omega Band အတိတ်အကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းပြောပြလာတဲ့ Bass သမား Zarko(Omega)I အခွင့်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် Omega Band အဖွဲ့သားတွေနဲ့ တစ်ပွဲလောက်ပြန် တီးချင်တယ်
Interview With Zarko(Omega)
ယခုလက်ရှိ အမှုတော်ဆောင် Pastor Zarko Naw

Listen

Pastor Zarko Family in USA

Watch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *