အင်္ဂလိပ်စကား၊ သူတို့အပြော (၁)

ကိုယ့်စကားမဟုတ်တဲ့ ဘာသာစကားကို လေ့လာရာမှာ သူတို့တွေးပုံ၊ ပြောပုံအတိုင်းပဲ လိုက်အတုယူတာက ပိုကောင်းတယ်။ မဟုတ်ရင် မှန်တော့မှန်ပေမယ့် သဘာဝမကျဘူး၊ တစ်မျိုးကြီးထောက်နေတာမျိုး၊ နားလည်ရခက်နေတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီလိုယူဆချက်နဲ့ “အင်္ဂလိပ်စကား၊ သူတို့အပြော”…

Basic English Spoken Sentence by Biyo Lisu//What should I do?//What Should We Do?

ꓠ ꓠꓬꓲ ꓘꓶ ꓐꓰ ꓒꓳ ꓖꓶ ꓘꓶ ꓔꓯ ꓢꓳ ꓣꓴ ꓡꓯ= What should I do? ꓥꓪ…

Use of Speak// Basic English Speaking Sentence.

Speak-ꓫ. ꓕꓱ= Du Du ꓤ, ꓟ ꓫ. ꓕꓱ ꓘꓶꓽ= Try to speak in English.   ꓧꓪ‐ꓒꓴ ꓥꓳ…

Use of “Don’t” Sentences// Short English Sentences.

Negative Sentences. Don’t depend upon others. = ꓠꓱ ꓐꓯꓼ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓕꓽ ꓪ ꓪꓴꓽ ꓘꓳ= Don’t…

Use of “Wait”. Short Sentences//Daily Use English Spoken Sentences.

  Positive & Negative Sentences.         1. Wait for me. ꓥꓪ ꓔꓯ ꓡꓳ. ꓔꓬ,=(ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ…