စကားလုံးလေးနက်ပုံ

AMEN (အာမင်) ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ“ဒီအတိုင်းဖြစ်ပါစေ” “So it be” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရှိပါတယ်။• အမေရိက န်အောက်လွှတ်တော်မှာ အစည်းအဝေးမစခင်ဆုတောင်းကြတယ်။ခရစ်ယာန်တွေဟာ ဆုတောင်းသံအဆုံးမှာ ယေရှုနာမဖြင့်အဆုံးသတ်ဆုတောင်းပါတယ်။ ဒါပယ်မဲ့ သူဆုတောင်းတာ…