ကန်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ချေဥ ချိုးဖေါက်မူ များရှိနေကြောင်း Texas ပြည်နယ်မှ Georgia, Michigan, Pennsylvania နှင့် Wisconsin ပြည်နယ်များအား တရားစွဲဆို။

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အေရးပါၿပည္နယ္မ်ားၿဖစ္ေသာ Georgia, Michigan, Pennsylvania ႏွင့္ Wisconsin ၿပည္နယ္မ်ားအား Texas ၿပည္နယ္၏ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ ့ေနမွ အထက္ခံုရံုးသို ့တိုင္ၾကားကာ အမူ ့ဖြင့္ဆိုလိုက္ပါသည္။…

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓞꓳ ꓡꓱ ꓪꓴ-ꓢ ꓟꓬꓱꓸꓹ ꓓꓳꓽ

How safe is the Pfizer COVID-19 vaccine?

After 1st dose: Approximately 52% effective After 2nd dose: 95% effective immune response begins as early…

Covid-19 Vaccine: 90 Years old Grandmother receives in UK

ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ 90 ꓘꓳꓼ ꓙꓳ_ ꓟ ꓞꓳ ꓟꓳ꓾ꓡ ꓠꓹ ꓟ ꓕꓲ ꓠ ꓗꓪ ꓠꓬ 91 ꓘꓳꓼꓐꓲ…

Trump to sign Coronavirus Vaccine Executive order

ꓴꓢꓮ ꓑꓣꓰꓢꓲꓓꓰꓠꓔ ꓔꓣꓴꓟꓑ ꓠꓬ꓾ ꓫ ꓠꓯ ꓕꓯ ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓯ ꓞꓲ ꓔꓯ ꓣꓱꓽ ꓐ ꓡ ꓠ ꓐꓱ…

ꓟꓲ‐ꓪ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓫꓲ‐Dꓰ‐ꓘ, ꓗꓪ ꓡ ꓙꓰ_ꓟ=(ꓲ‐Dꓲ‐ꓬ)

ꓟꓲ ꓟꓲ ꓠꓬ ꓣꓳ ꓲ‐Dꓲ‐ꓬ ꓗꓪ ꓔꓬ,_ꓟ ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓫꓵꓽ ꓐꓴ ꓮ ꓟꓬ ꓣꓳ ꓠꓬ ꓫꓲ‐Dꓰ‐ꓘ ꓗꓪ…

ꓞꓳ ꓔꓲ ꓥꓪ-ꓡꓰ ꓠ ꓔꓬ ꓡꓳ=

ꓔꓰꓫꓮꓢ ꓢꓔꓮꓔꓰ꓾ ꓓꓮꓡꓡꓮꓢ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟ ꓞꓳ ꓔꓲ ꓥꓪ-ꓡꓰ ꓠꓬ ꓖꓳ ꓓꓱ ꓕꓲ ꓐꓶ ꓡꓴ ꓟ…

2019 ꓘꓳꓼ ꓡꓮꓮ ꓡꓳꓥ ꓑꓮꓲꓽ Soccer Ball

ꓟꓰ-ꓠꓲ-ꓢꓳ-ꓔ ꓢꓔꓮꓔꓰ ꓚꓧꓮꓟꓑꓲꓳꓠ ꓲꓠ 2019 (Lisu American Association)

Lisu Youth Camp 2019 @ Texas