ပဋိညာဉ်သေ့တ္တာ တွေ့ထားပြီလား။

Pastor: Eden

Watch

Listen (အသံဖိုင် နားဆင်ရန်)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *