ꓗ-ꓛꓲ ꓖꓳ ꓓꓱ ꓔꓲꓹ ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓞꓳ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓳꓫꓬꓖꓰꓠ ꓫꓬꓹ ꓙꓼ ꓔꓶ ꓓꓴ ꓥꓳ

ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓻ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓣꓱꓽ ꓬꓯꓼ ꓟ ꓳꓫꓬꓖꓰꓠ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓱ ꓶ꓾ ꓗ-ꓛꓲ ꓖꓳ ꓓꓱ ꓔꓲꓹ ꓘꓴ ꓜꓲꓼ ꓞꓳ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓳꓫꓬꓖꓰꓠ ꓫꓬꓹ ꓙꓼ ꓔꓶ ꓓꓴ ꓥꓳ꓾ ꓖꓳ ꓗꓪ ꓬꓰ ꓙ ꓔ ꓙ ꓠꓲꓹ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓬꓰ ꓙ ꓡꓯ ꓐꓰ ꓓꓳꓽ ꓜꓳ ꓡ ꓡꓳ=

ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်း​တော်မှ ပြည်သူများအတွက် အောက်စီဂျင် စက်ရုံတည်​ထောင်ဖို့ပြင်ဆင်​နေပါပြီ။အလှူ​ငွေပါ၀င်နိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။

Contact:

Rev. Hpauyawng Tu Mai (KBC Amu Madu) 09 43136329

Rev. Zinwa Zau Lawn ( KBC Shamai Shatsai Hpa-awn) 09 784224498

Karum Gumhpraw Shalai Mai Ai

KBC Account Name : Ying Ying Chang

KBZ Pay : 09 986 235 571

KBC KBZ Bank Account : 019 502 999 603 223 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *