ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓡ-ꓫꓴꓸ ꓙꓲ ꓔꓲ ꓑꓲꓸ ꓩꓴꓳ

ꓮ-ꓢ ꓟꓵꓽ꓾ ꓡ-ꓫꓴꓸ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓚꓳꓦꓲꓓ-19 ꓠꓻ ꓜꓳ ꓡꓰ ꓢꓴ 15 ꓣꓳ ꓙꓳ ꓡ ꓠꓬꓲ꓾ ꓠꓯꓼ ꓠꓯꓼ ꓪꓳ ꓒꓬꓽ ꓪꓴꓽ ꓔꓶꓸ ꓐꓰ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓙꓲ ꓔꓲ (ကုန်စိမ်းဈေး (မိုးမလင်းဈေး) အပါအဝင် မြို့မဈေး) ꓔꓯ ꓠꓬꓲꓸ ꓠꓬꓲ 6 ꓦ 23 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ 7 ꓦ 6 ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓫꓵꓽ ꓠꓽ ꓑꓲꓸ ꓩꓴ ꓗꓷꓳ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *