၂၀၀၈ ခြေဥရေးဆွဲရေး ဥက္ကဌ ကွယ်လွန်

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တရားသူကြီးချုပ် ဦးအောင်တိုးသည် မေလ ၂၄ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ပါတယ်။

ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၉၆ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ဦးအောင်တိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်အဖြစ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း သက်တမ်းအကြာဆုံး ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *