အဆိုတော် ဝါညဲအားဝူ တိုက်တွန်းချက် ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓒꓽ ꓓꓽ ꓟ ꓪ-ꓠꓬ-ꓮ-ꓪꓴ ꓡꓰ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓘꓶꓽ

လီဆူဝါရင့် အဆိုတော် ဝါညဲအားဝူက “လီဆူသီချင်းသီဆိုသူတွေအနေနဲ့ လီဆူစာကို သေချာလေ့လာပြီး သီဆိုပါ” လို့ ဖေ့စ်ဘုတ် ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေ တိုက်တွန်းအားပေးလိုက်ပါတယ်။

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓒꓽ ꓓꓽ ꓟ ꓪ-ꓠꓬ-ꓮ-ꓪꓴ ꓡꓰ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓘꓶꓽ

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓒꓽ ꓓꓽ ꓟ ꓪ-ꓠꓬ-ꓮ-ꓪꓴ ꓡꓰ꓾ ” ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓢꓴ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓕꓳ ꓶ ꓥꓳꓽ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓜꓲ ꓜꓲ ꓢꓳ ꓢꓲꓸ ꓖꓪ” ꓐꓰ Facebook status ꓐꓳ ꓢꓲꓸ ꓢꓯꓼ ꓖꓶ ꓩꓴ ꓡ ꓡꓳ=

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwny.ahwu.14%2Fposts%2F820226525592891&show_text=true&width=500

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *