လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းရေးဦးစီးဌာန ဒါရိုက်တာနှင့် ဦးစီး တို့ကိုခန့်အပ်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန က ဒါရိုက်တာအဖြစ် Aphu Doe နှင့်၊ ဦးစီးအဖြစ် Rubicon Ngwazah တို့ကို မလ ၁၈ ရက်စွဲနဲ့ သီးခြားခန့်အပ်လွှာကိုယ်စီနဲ့ ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *