ပူတာအိုက ပျောက်ကြားသပိတ်

(၃၁၊ မေလ၊ ၂၀၂၁) မှာပြုလုပ်နေတဲ့ ပူတာအိုက လူငယ်တွေရဲ့ ပျောက်ကြားသပိတ်မှာ သူတို့ပေးချင်တဲ့ သတင်းစကားကို အခုလိုပါးလိုက်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *