စစ်တပ်နှင့် နှီးနွယ်ပတ်သက်သူများ ကျောင်းအပ်ပြီးစီးမှု စာရင်းပေးနေရ

စစ်တပ်နှင့် နှီးနွယ်ပတ်သက်သူများ ၂၀၂၁-၂၂ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းအပ်ပြီးစီးမှု အခြေအနေကို အထက်သို့ တင်ပြရန် အကြောင်းကြားထားသည့် စာတစ်စောင် အွန်လှိုင်းပေါ် ရောက်လာပါတယ်။

စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ကြသော မိဘပြည်သူများအနေဖြင့် သားသမီးတို့ကို ကျောင်းမအပ်ဘဲရှိနေကြတဲ့ အခြေအနေမှာ စစ်တပ်နှင့် နှီးနွယ်သောသူများက ယခုလို ကျောင်းမအပ်မနေရ အနေအထားမျိုး ဖိအားရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *