လွမ်းစိတ်

နေ့တိုင်းပဲ
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သွား
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား


သူ့ကို
လွမ်းလိုက်တာတအား။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *