ဥရောပပါလီမန်က CRPHနှင့် CDM လှုပ်ရှားမှု ကိုထောက်ခံ ကြောင်း တရားဝင် ကြေညာ

ဥရောပပါလီမန် ဦးဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များ (Members of European Parliament) ၏ ၉ ရက် မတ်လ ၂၀၂၁ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် CRPHနှင့် CDM လှုပ်ရှားမှု ကိုထောက်ခံ ကြောင်း တရားဝင် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *