ဥပဒေနှင့်အညီ ခုခံကာကွယ်ခွင့် CRPH ထုတ်ပြန်

ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့စွဲဖြင့်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (CRPH) ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

တည်ဆဲပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ (ရာဇသတ်ကြီး) အခန်း(၄) ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်များအရတုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှု မှန်သမျှသည် ပြစ်မှုမမြောက် ကြောင်း ကြေညာချက်အမှတ် ၁၃/၂၀၂၁ ထဲမှာ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *