ရိုဟင်ဂျာများကို ဆေး (၁) ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်လွှာ ထုတ်ပြန်

ညီနောင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ ညှည်းပမ်းသတ်ဖြတ်ခံရပြီး စစ်ပြေးရစဉ်အတွင်း ရပ်တည်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မှုအတွက် ဆေး (၁) ကျောင်းသားသမဂ္ဂက အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်လွှာ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။

“မတရားမှုကို မျက်ကွယ်ပြုမိခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဝမ်းနည်းနာကျည်းဖွယ် မတရားမှုများကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တစ်ကျော့ပြန်ခံစားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူပါသည်” ဟုထုတ်ပြန်စာထဲတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအဝန်းမှာ ဝဠ်လည်သည်ကိုလည်း ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *