မဲလ်ဘုန်းမြို့က မီးထွန်းဆုတောင်းပွဲမှာ လီဆူများပါဝင်

ꓳ-ꓢꓲ-ꓔꓯ-ꓡꓲ-ꓬ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓐꓴ ꓥ ꓟꓲ 3 ꓦ 21 ꓠꓬꓲ ꓕꓯ ꓟꓯꓹ-ꓡ-ꓐꓳꓹ ꓡꓳ ꓒꓱ ꓗꓪ ꓣꓱꓽ ꓬꓰ ꓟ ꓟꓬ-ꓟ ꓗꓴꓷꓼ ꓢꓲ ꓡꓲꓹ ꓡꓰ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓬ ꓫꓴꓸ ꓚꓬ ꓢꓲꓸ ꓪ ꓘꓴ ꓶꓼ ꓓꓰꓽ ꓑꓮꓲ ꓗꓪ ꓔꓺ ꓧꓳꓽ ꓪ ꓡꓰꓳ=သြစတေးလျလီဆူများ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှာကျင်းပဲတဲ့ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ဆုတောင်းပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။

Lisu Australians attended candlelight vigil for Free Burma moment at Federation Square in Melbourne, Australia on 21 March 2021.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *