မာရှယ်လောထုတ်ထားတဲ့ လှိုင်သာယာက လူမဲ့သပိတ်

မတ်လ ၂၂ ရက်ညမှာ မာရှယ်လောထုတ်ထားတဲ့ လှိုင်သာယာက လူမဲ့သပိတ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *