ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ကိုအပြီးသတ်ဖျက်သိမ်း

CRPH က ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ကြေညာချက်အမှတ် (၂၀/၂၀၂၁) ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ကို အပြီးသတ် ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *