ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်

မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ စာမျက်နှာ (၂၀) ပါ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ် ကို CRPH ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။

source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *