ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များဖွင့်ရန် စစ်ကောင်စီ အကြပ်ကိုင်

ပုဂလိကဘဏ်များ မဖွင့်ပါက ငွေစာရင်းများ စစ်တပ်ပိုင်ဘဏ်များထံ လွှဲပြောင်းရန်၊ နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အခြေအနေများ တာဝန်မယူဟု စစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီခြိမ်းခြောက် အကြပ်ကိုင်ထားသည့် လျှို့ဝှက်အမိန့်စာ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။

ထိုလျှို့ဝှက်စာသည် မတ်လ (၉) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားပြီး၊ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များမဖွင့်လှစ်နိုင်လျှင် ကုန်သည်ကြီးများ၏ငွေစာရင်းများကို စစ်အာဏာသိမ်းကောင်စီက ချုပ်ကိုင်ထားသော မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ၊ စစ်တပ်ပိုင် မြဝတီဘဏ်၊ အင်းဝဘဏ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် တောင်းဆိုထားပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *