တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၊ မတရားအသင်းမှ ပယ်ဖျက်

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်မှ ဖြစ်စေ၊ မတရားအသင်းမှ ဖြစ်စေ ပယ်ဖျက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရက ယနေ့မတ်လ ၁ရ ရက်နေ့၊ ကြေညာချက် အမှတ် ( ၁၄/၂၀၂၁ ) ဖြင့်ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *