စက္ကူကြိုးကြာသပိတ် (၂၃၊ မတ်လ၊ ၂၀၂၁)

အလုံမြို့နယ်က စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး စက္ကူကြိုးကြာသပိတ် (၂၃၊ မတ်လ၊ ၂၀၂၁) photo: CJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *