အရှုံး(Loser)


နွေဦးမှာ လေရူးတိုက်တယ်
ကိုဗစ်ကတစ်မျိုး
အရူးကတစ်မျိုး
မျက်စိပိတ်၊ နားပိတ်၊ အားလုံးပိတ်
အားလုံးအရှုံး။

ကိုဂျေ
၁၊ ဖေဖော်ဝါရိ၊ ၂၀၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *