မန္တလေး ပစ်ခတ်မှု သေဆုံးသူ နှစ်ဦးရှိ ꓟ-ꓓꓲ-ꓡꓲ ꓟꓵ: ꓗꓪ ꓑꓳ ꓡꓰ ꓐꓶ ꓡ ꓟ ꓑꓶ. ꓓꓴ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓠꓬꓲ ꓣꓳ ꓙꓳ ꓡꓳ=

Local News: Two killed in Mandalay shooting today. (Feb 20, 2021)

ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓟꓶ; ꓘꓶ; ꓝꓲ. ꓗꓪ ꓡꓳ: ꓟꓲ: ꓟꓯ; ꓐꓰ P XY=

မန္တလေးမြို့တွင် ရဲနဲ စစ်တပ်မှ သေနတ် နှင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ နှစ်ယောက် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။

(၂၁) ဦး ကျည်ထိပြီး နှစ်ဦးသေဆုံးသွားပါပြီ။
Medical cover များ လူနာ (လုံးဝ) ဝင်ဆွဲလို့ မရ ကြောင်းသိရှိိ ရသည်။

လူနာ ကောက်နေတာကို စနိုက်ပါနှင့် ပစ် သောကြောင့်
လူနာ များကိို ကယ်တင််် ၍ မရ ကြောင်််း သိိိိရှိရ သည်။

3 thoughts on “မန္တလေး ပစ်ခတ်မှု သေဆုံးသူ နှစ်ဦးရှိ ꓟ-ꓓꓲ-ꓡꓲ ꓟꓵ: ꓗꓪ ꓑꓳ ꓡꓰ ꓐꓶ ꓡ ꓟ ꓑꓶ. ꓓꓴ ꓫꓵ ꓢꓴ ꓠꓬꓲ ꓣꓳ ꓙꓳ ꓡꓳ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *