ပြည်ထောင်စုတရားရုံးမှ တတ်ဆက်ပြည် နယ်၏ တရားစွဲဆိုမူ့အား ပလပ်လိုက်သည်။

တတ်ဆက်ပြည်နယ်မှ ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ်ထံသို့
Michigan, Wisconsin, Pennsylvania နှင့် Georgia ပြည်နယ် လေးပြည်နယ်တို့မှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေပြောင်းလဲပြင်ဆင်မူ့ပေါ် အချေခံဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ကြောင်း အမူ့စွဲဆိုထားမူ့ပေါ် တရားရုံးမှ ကြားနာစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ ပလပ်လိုက်သည်။
ထိုသို့ပလပ် လိုက်ခြင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် စည်းမျည်းစည်းကမ်း များအား အချေခံဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သော်လည်း မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်များမှ ပြင်ဆင်ပြောင်လဲလို့နိုင်မူ့အချေအနေအားသက်ရောက်စေနိုင်ပြီး၊ အခြားစည်းကမ်းလိုက်နာဆောင်ရွက်သောပြည်နယ်များ အတွက် ထိခိုက်မူ့ရှိနေကြောင်း ၊ နောက်နောင်၌ အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ အချေခံဥပဒေအားလိုက်နာကျင့်ဆောင်သော ပြည်နယ်များ အားလုံး သီးသန့် နိုင်ငံတော်တည်ထောင်သင့်ကြောင်း တတ်ဆက်ပြည်နယ်၏ ရီပလီကန် ခေါင်းဆောင် Allen West မှ သဘောထားထုတ်ပြန် လိုက်ပါသည်။ အထက်တရားရုံးမှ ယ္ခုကဲ့သို့ငြင်းဆိုလိုက်မူ့သည် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် နှင့် ရီပလီကန် ပါတီအတွက် နစ်နာထိခိုက်စေကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *