ကန်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ချေဥ ချိုးဖေါက်မူ များရှိနေကြောင်း Texas ပြည်နယ်မှ Georgia, Michigan, Pennsylvania နှင့် Wisconsin ပြည်နယ်များအား တရားစွဲဆို။

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အေရးပါၿပည္နယ္မ်ားၿဖစ္ေသာ Georgia, Michigan, Pennsylvania ႏွင့္ Wisconsin ၿပည္နယ္မ်ားအား Texas ၿပည္နယ္၏ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ ့ေနမွ အထက္ခံုရံုးသို ့တိုင္ၾကားကာ အမူ ့ဖြင့္ဆိုလိုက္ပါသည္။ အဆိုပါ အမူ ့အား အၿခားေသာ ၿပည္နယ္ ၁၇ ၿပည္နယ္မွလည္းေထာက္ခံၾကိဳဆိုလိုက္သည့္အတြက္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးပါေသာ အမူ ့ဖြင့္ဆို ခ်က္တခုၿဖစ္လာပါသည္။ ထို အမူ ့အား သမၼတ ႏွင့္ ေရွ ့ေနအဖြဲ ့မွလည္း ၀င္ေရာက္ပါ၀င္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တရားရံုး ေရွ ့ေနခ်ုပ္မွလည္း ထို အမူ ့အား ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္းေဖၚၿပသြားပါသည္။ အကယ္၍ ထို အမူ ့အား အထက္ခံုတရားရံုးမွ လက္ခံၾကားနာမည္ဆို ပါက လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္အား သမၼေဒၚနယ္ထရမ္ ့ထံသို ့ေရြ့ေၿပာင္းအႏိုင္ရယူႏိုင္ဖြယ္ရွိပါေၾကာင္းတင္ၿပလိုက္ရပါသည္။

ꓴꓢꓮ ꓰꓡꓰꓚꓔꓲꓳꓠ꓾ ꓗꓴꓷꓼ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓔꓲ (President)ꓠꓬ ꓮ ꓡꓲ ꓟ ꓧꓪꓸꓹ/ ꓟ ꓧꓪꓸꓹ ꓐꓯ_ ꓟ ꓮ ꓟꓶ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓚ ꓟ ꓠ ꓢꓰ= ꓮ ꓟꓶ ꓠꓬ ꓔꓰꓫꓮꓢ ꓢꓔꓮꓔꓰ ꓗꓪ ꓐꓰ Georgia, Michigan, Pennsylvania ꓐꓰ Wisconsin ꓢꓔꓮꓔꓰ ꓔꓯ ꓟꓯꓹ ꓘꓴ_ ꓟ ꓗꓪ ꓐꓰ Supreme Court ꓗꓪ ꓫꓵꓽ ꓪꓴ ꓕꓲ ꓟ ꓫꓬ ꓖꓶ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓱ ꓶ ꓙ ꓖꓶ ꓓꓳ ꓡꓰꓳ= ꓮ ꓟꓶ ꓠꓬ ꓠꓲꓸ ꓑꓸ 17 ꓢꓔꓮꓔꓰ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓥ_ ꓟꓲ ꓫꓵꓽ ꓪꓴ ꓕꓲ ꓟ ꓔꓯ ꓔꓳꓹ ꓙ ꓡꓳ= ꓖꓳ ꓟ ꓑꓶ ꓓꓴ Donal Trump ꓠꓬ ꓝꓮꓲ ꓕꓲ ꓧꓪꓹ ꓪ ꓔꓲ ꓣꓱꓽ ꓠꓹ ꓟ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓲꓸ ꓚꓱ ꓙꓳ_ ꓡꓳ= ꓫꓵꓽ ꓪꓴ ꓕꓲ ꓟ ꓔꓯ Supreme Court ꓗꓪ ꓐꓰ ꓫꓵꓽ ꓫꓽ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓮ ꓡꓲ ꓐꓰ ꓫꓵꓽ ꓘꓶ ꓡ ꓟ ꓔꓯꓸ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓫꓵꓽ ꓫꓵꓽ ꓐꓰ ꓡꓳꓸ ꓠꓬ ꓓꓴ ꓬꓰ ꓡꓯ=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *